Gıda tarım örgütünün(FAO) geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2020 yılı raporuna göre Covid-19 salgını nedeniyle gıda tedariğinin aksamış ve 55 ülkede 135 milyon kişinin gıdaya ulaşmada kriz seviyesinde zorluk yaşandığını bildirmiştir.  Hayvansal ürülerin , bitkisel ürünlere nazaran daha çabuk bozulması yaşanan bu süreçte insanlara ulaşmasını engellemiş, başta yumurta olmak üzere bir çok ürün sınırların kapatılması nedeniyle iç piyasada stoklanmasına  ya da üreticinin zararına satış yapmasına neden olmuştur. Bilimsel araştırmalara göre stoklama süresini arttıkça, özellikle hayvansal ürünlerinin kalitesinde düşüş hatta bozulmalar meydana gelmektedir.

İşte bu süreçte Vimar olarak insan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip yumurtanın iç kalite özelliklerini arttıran, tüketiciye sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketim imkanı sunan Egg Shelf Life'ı sunmaktan gurur duyarız.

İçeriğinde bulunan doğal aromatik bileşenler ile vitamin ve mineral destekli ‘Vimar Egg Shelf Life’ antioksidan kabiliyeti çok yüksek bir üründür.  Oksitlenme nedeni ile bozulacak yumurtaların raf ömrü ve iç kalite özelliklerinde yapmış olduğu iyileşmenin değerlerini aşağıdaki deneme sonuçlarının yer aldığı tablolarda bulunmaktadır.

Hayvan Materyali: Araştırmada hayvan materyali olarak 73 haftalık yaşta 100.000 adet Babcock White cinsi yumurtacı tavuk kullanıldı. Tavuklar kontrol ve deneme grubu olmak üzere toplam 2 gruba ayrıldı.

Yem materyali: Araştırmada hayvanlara yumurta tavuğu yemi verildi. Kontrol ve deneme grubu yemleri izokalorik ve izonitrojenik olarak ayarlandı. Deneme grubu yemlerine katkı maddesi tona 0,5 kg (Vimar Egg Shelf Life) ilave edildi

BULGULAR

Tablo 1. Egg Shelf Life katkısının yumurta kalite parametrelerine etkisi.

Uludağ Üniverisitesi Veterinerlik Fakültesi (2019 Mayıs)

N: Newton P< 0,05: gruplar arasında istatistiksel açıdan önemin olduğunu belirtir.

Taze (fresh) Depolamanın 1. Ayı Depolamanın 2. ayı Depolamanın 3. ayı
Yumurta Ağırlığı, (g) (n=30) - - - - - -
Kontrol 63,48 ± 0,67 62,65 ± 0,82 60,92 ± 1,09 57,26 ± 0,87
Deneme 62,70 grubu,(0.5kg/ton) ± 0,81 62,70 ± 0,81 60,99 ± 0,80 58,89 ± 0,70
Önemlilik (P değeri) 0,465 0,964 - 0,956 0,150 -
Şekil indeksi, (%) (n=30) -   - - - -
Kontrol 78,52 ± 0,46 77,40 ± 0,46 78,73 ± 0,41 77,83 ± 0,41
Deneme 77,92 grubu,(0.5kg/ton) ± 0,42 77,09 ± 0,64 78,18 ± 0,47 77,68 ± 0,67
Önemlilik (P değeri) 0,34 0,70 - 0,40 0,85 -
Kabuk Kalınlığı (mm) (n=30) - - - - - -
Kontrol 0,32 ± 0,004 0,32 ± 0,005 0,36 ± 0,007 0,33 ± 0,005
Deneme 0,30 grubu,(0.5kg/ton) ± 0,005 0,35 ± 0,003 0,32 ± 0,005 0,36 ± 0,004
Önemlilik (P değeri) 0,014 0,000 - 0,000 0,000 -
Yumurta Kırılma Mukavemeti, (N) (n=30) - - - - -
Kontrol 28,42 ± 1,78 29,07 ± 1,34 33,92 ± 1,47 30,41 ± 1,12
Deneme 29,60 ± 1,27 grubu,(0.5kg/ton) 36,00 ± 0,84 33,86 ± 1,19 31,41 ± 3,64
Önemlilik (P değeri) 0,589 0,000 - 0,978 0,117 -

Tablo 2. Egg Shelf Life katkısının yumurta Sarı Rengi, Haugh Birimi ve  MDA düzeyi üzerine etkisi

Uludağ Üniverisitesi Veterinerlik Fakültesi (2019 Mayıs)

Taze (fresh) Depolamanın 1. Ayı Depolamanın 2. ayı Depolamanın 3. ayı
MDA düzeyi, (mg MDA/ kg) (n=30) - - -
Kontrol 0,16 ± 0,01 0,51 ± 0,01 0,58 ± 0,02 0,87 ± 0,08
Deneme grubu,(0.5kg/ton) 0,11 ± 0,007 0,49 ± 0,006 0,44 ± 0,015 0,55 ± 0,03
Önemlilik (P değeri) 0,000 0,075 0,001 0,000
Haugh Birimi - - - - -
Kontrol 87,33 ± 1,86 73,40 ± 0,86 70,41 ± 0,93 71,02 ± 1,20
Deneme 86,71 grubu,(0.5kg/ton) ± 1,03 77,30 ± 2,51 72,94 ± 0,81 77,49 ± 1,57
Önemlilik (P değeri) 0,77 0,75 - 0,045 0,002
Yumurta Sarısı Rengi (n=30) - - - - -
Kontrol 5,70 ± 0,085 6,93 ± 0,082 8,36 ± 0,097 7,43 ± 0,092
Deneme 8,80 grubu,(0.5kg/ton) ± 0,10 9,00 ± 0,095 8,96 ± 0,089 9,20 ± 0,074
Önemlilik (P değeri) 0,000 0,000 - 0,000 0,000

MDA: Malondialdehit P< 0,05: gruplar arasında istatistiksel açıdan önemin olduğunu belirtir.

Araştırma sonuçları incelendiğinde,

  1. Yumurta kırılma mukavemeti değeri, depolamanın 1. ayında rasyona katkı ilavesinden önemli düzeyde etkilenmiş bu dönemde yumurta kırılma mukavemeti değerinde artışa neden olmuştur. Yumurta kırılma mukavemeti değeri, bu dönemde yapılan kabuk kalınlığı ölçüm değeriyle uyum içerisindedir.
  2. Taze yumurtada yoğun akın yüksekliği fazladır. Yumurta bekletildikçe yoğun akın yüksekliği azalır. Bu yükseklikten Haugh birimi hesaplanır. Haugh birimi değeri ne kadar yüksek ise o yumurta o kadar tazedir. Rasyona ‘Vimar Egg Shelf Life (0,5 kg/ton) ilavesi depolamanın 2. ve 3. ayındaki yumurta örneklerinde haugh birimi değerinde önemli etkilere neden olmuş bu gruptaki yumurtalarda istatistiki açıdan önemli artışlara olmuştur.
  3. Yumurta iç kalite parametrelerinden biri olan yumurta sarı rengi rasyona ‘Vimar Egg Shelf Life’ (0,5 kg/ton) ilavesinden önemli düzeyde etkilenmiş olup bu deneme gruplarında önemli düzeyde artışa neden olmuştur. Taze yumurtada ve depolama sürecinde yumurta sarı rengini iyileştirmiştir. 
  4. Araştırmada taze ve depolamanın 1. 2. ve 3.ay ortalama MDA değerleri incelendiğinde kontrol ve deneme grupları arasında istatistiki açıdan önemli farklılıkların oluştuğu görülmektedir. Depolamanın 1. ayında gruplar arasında önemli bir fark oluşmamasına rağmen deneme grubu MDA düzeyi kontrol grubuna kıyasla daha düşük olarak tespit edilmiştir. Bilindiği üzere TBA analizi antioksidan aktivite ölçüm testlerinden biri olup oksidasyon ürünü olan MDA’nın indikatörüdür. MDA düzeyi ne kadar yüksekse oksidasyon o kadar fazla gerçekleşmiş demektir. Sonuç olarak diyetlerine ‘Vimar Egg Shelf Life’ (0,5 kg/ton) düzeyinde katkı ilavesi yapılmış olan grupların yumurta MDA düzeyleri kontrol grubundan önemli düzeyde düşük olduğundan ve bu etkinin depolama süreci (+4oC) boyunca devam etmesinden dolayı katkı maddesinin oksidasyon mekanizmasını yavaşlattığı belirlenmiştir

SONUÇ

Yumurta tavuğu rasyonlarına ‘Vimar Egg Shelf Life’ (0,5 kg/ton)  performans parametrelerinde olumsuz bir etkiye neden olmaksızın haugh birimi, yumurta sarısı rengi ve yumurta MDA değerlerinde önemli düzeyde iyileşmeye neden olduğu kanıtlanmıştır.