Vimar, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yumurtacı sektörünü 1. Yumurta Kalitesi Sempozyumu ile bir araya getirdi.

21 February 2022, Monday
1427
Vimar

Vimar, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yumurtacı sektörünü 1. Yumurta Kalitesi Sempozyumu ile bir araya getirdi. Antalya Belek Lettonia Golf Resort Hotel’de, 14-17 Mayıs 2015 tarihlerinde sektörden 170 kişinin katılımı ile gerçekleşen sempozyuma ilgi büyüktü. Sempozyum, Vimar’ın distribütörlüğünü yaptığı Jefo (Kanada) ve Nor-Feed (Fransa) firmalarının desteği ile ayrı bir boyut kazandı.

Açılış konuşmasını yapan Vimar Yem Katkı Direktörü, Ömer Temel, 2014 yılı başında oluşturulan yeni vizyon ve stratejiler doğrultusunda, büyüme hedefinin önemli bir parçası olan Vilsan A.Ş.’nin satın alma sürecinin ardından Türkiye’nin en büyük hayvan besleme ve sağlığı grubu olma yönünde hızla ilerlediklerini ve bu sürecin yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlar ve satın almalar ile devam edeceğini belirtti. Ömer Temel konuşmasında sağlıklı gıda üretiminin artık dünyada bir şart haline geldiğini ve bu doğrultuda Vimar olarak, yumurta sektörüne yenilikçi ve performans hedefli çözümler ile hizmet etmeyi hedef edindiklerini açıkladı. Ömer Temel, ayrıca stratejilerinin ülkemiz ile sınırlı olmadığını ve oluşturulan distribütör ağı sayesinde 25 ülkeye teknik beslenme danışmanlığı ile ihracat yapmak ve ilki Vimar Rus adı altında Moskova’da kurulan bölgesel ofisler ile global bir ağ oluşturmak olduğunu aktardı.

Sempozyumun ilk günü, Salmonella enfeksiyonları ve bu enfeksiyonun oluşmasında en büyük etkenlerden olan kırmızı bitler ve sineklerle mücadele yöntemleri konulu sunumlar yapıldı.

TÜRKİYE’DE ve DÜNYA’DA SALMONELLA ENFEKSİYONLARI

Vimar Teknik Satış Müdürü,Murat Çelebi sunumunda, salmonella ve salmonella ile ilgili bazı temel kurallara değindi:

Salmonella enfeksiyonu hayvanlarda ve insanlarda hastalık oluşturan zoonoz bir hastalıktır. Hastalık kanatlılarda Salmonella gallinarum ve Salmonella pullorum etkenleriyle enfeksiyon oluşturur. Kanatlılarda zoonoz olan salmonella türlerinin en yaygın olanları Salmonella enteritidis ve Salmonella typhimirium’dur. Yaygın olan bu iki tür kanatlılardan insanlara geçerek gıda kaynaklı Salmonella enfeksiyonlarının temelini oluşturur. Kanatlılardan geçen Salmonella enfeksiyonlarını önlemek için kümeslerde yapılacak biyogüvenlik uygulamaları önemlidir. Kümeslerde Salmonella enfeksiyonlarından korunmak için yapılan biyogüvenlik tedbirleri arasında sinek ve bit mücadelesinin yanında, dışkı yoluyla saçılışını ve hastalık oluşturmasının önüne geçmek için bağırsaklarda Salmonellanın önüne geçilmesi önemlidir. Bu mücadelede kırmızı tavuk bitleri ve sinekler için yem katkı olarak verilen Nomite ve Salmonellalar için, microenkapsülasyon teknolojisi sayesinde bağırsaklarda salınarak çalışan organik asit+esansiyel yağ komibinasyonu Gallinat+ önemli birer silahtır.

Jefo Teknik Müdürü Glenmer Tactacan, Gallinat + isimli organik asit + esansiyel yağ karışımlı ürünü teknik çalışmaları ile birlikte tanıttı. Yemlerde asitlerin kullanımının öneminden bahseden Glenmer Tactacan organik asitlerin bakterilere karşı doğal, güvenli ve etkili bir savunma sağladığını belirtti.

Organik asitler E. coli, Salmonella spp., C. perfringens, Listeria monocytogenes ve Campylobacter spp. gibi potansiyel olarak patojenik pH'ye duyarlı bakterileri inhibe eder. Ayrışmamış organik asitler bakteri hücre duvarına nüfuz edebilir ve bu hücrenin normal fizyolojisini bozabilir. Yem endüstrisinde organik asit ve esansiyel yağ kullanımı çoğunlukla sorun yarattır (ekipman aşınması, çalışan
güvenliği, çevresel kaygı, ürün stabilitesi). In vivo ortamda, mikroenkapsülasyon koruma teknolojisi kümes hayvanları için kusursuz derecede güvenlidir ve organik asitlerin ayrışmadan kalmasına imkan verir.

Mikro enkapsülasyon teknolojisi;

  • Uçucu özelliğe sahip organik asit ve esansiyel yağların üretim prosesinde daha az kayıpla barsaklara kadar ulaşmasına imkan sağlar. Aktif asitlerin ve esansiyel yağların güvenli şekilde korunmasına bağlı olarak zararlı bakterilerle mücadelede maksimum performans elde edilir.
  • Mikro enkapsülasyon teknolojisi olmaksızın yem yoluyla alınan organik asitler ve esansiyel yağlar sindirim yolunun ilk kısmında kolayca çözülür ve bunun sonucunda çok daha az etki gösterir. Benzer şekilde, doğru koruma olmaksızın, esansiyel yağlar duodenumda hızlıca emilir ve mikrofora ile etkileşemez.
  • Bazı organik asit ve esansiyel yağların hoş olmayan tadları nedeniyle yem alımı üzerindeki olumsuz etkilerini mikro enkapsilasyon teknolojisi sayesinde ortadan kaldırır.

Esansiyel yağ ve organik asit kombinasyonlarının sinerjik etkisi kanıtlanmıştır.

Ayrıca, in vivo ortamda, hem organik asitler hem de esansiyel yağlar yeterince korunduğunda, kümes hayvanlarında maksimum performansa ulaşmak için gereken miktarın anlamlı olarak optimize edilebildiği de bilinir. Etkin maddeler doğrudan gastrointestinal bakteri kitlesinin yerleşim gösterdiği bağırsağa uygulanabilir. Kümes hayvanlarında organik asit kullanımı bakteri florasının korunması, besin maddesi kullanımının artırılması, büyüme hızının iyileştirilmesi ve yem etkinliğinin arttırılması ile genel barsak sağlığını korumanın güvenli bir yoludur. Bunlar nekrotik enterit gibi barsak sorunları üzerine koruyucu etki gösterir ve Salmonella spp. taşıyıcılığının azaltılmasına yardımcı olur.

Ayrıca, serbest asitlerin üst sindirim yolunda hızlıca ayrıştığı, dolayısıyla bunlar bakteri florası üzerine çok daha az etkili olan bir şekilde barsağa ulaştığı bilinmektedir

Bu bağlamda Gallinat + kanatlı hayvanlar için özel olarak hazırlanmış yenilikçi bir organik asit ve esansiyel yağ kombinasyonudur

GALLİNAT+ microenkapsülasyon teknolojisi sayesinde bağırsaklarda salınarak çalışan organik asit+esansiyel yağ komibinasyonudur ve salmonella mücadelesi için geliştirilmiş güçlü bir silahtır.

KIRMIZI BİTLER VE SİNKLERLE MÜCADELE

Nor-Feed firması Ürün Müdürü Agatha Christine kırmızı bit ve sineklerle mücadele yöntemleri ve Vimar ile ortaklaşa bir çalışmanın sonucu olan NoMite isimli ürünü tanıttı.

Kırmızı bitler kanatlı hayvanlarda salmonella enfeksiyonlarının bulaşmasında en büyük etkendir. Ayrıca bitler kanatlılar üzerinde büyük stres oluşturarak performansa olumsuz etki göstererek maddi kayıplara yol açarlar.

NoMite; tavuklarda önemli ektoparazit popülasyonlarının negatif etkilerinin ortadan kalkması için kullanılan yem katkı maddesidir. Beyaz ince bir toz yapıdadır. Eugenia caryophyllus (karanfil) ve Cymbopogon winterianus’tan (limon otu) elde edilen esansiyel yağların ve bitki özlerinin sinerjistik bir kompleksidir. Yumurtacı tavuklardaki kırmızı tavuk bitleri ( Dermanyssus gallinae) ve sinekler (Lucilia caesar) üzerinde etkilidir. İçeriğindeki aromatik bitki bileşenleri bitlerin konakçı üzerinden uzaklaşmasını sağlar ve bu sayede kan emerek beslenmelerinin ve üremelerinin önüne geçilen bitlerin yaşam siklusları kırılmış olur. Ayrıca esansiyel yağ bileşenleri (geraniyol, sitronelol, sitronelal, eugenol, karyofilen) ektoparazitler için toksiktir ve kırmızı tavuk bitleri üzerinde tahrip edici etkisi vardır. Yeme katılarak kullanıldığından kullanımı kolay bir üründür.

Sempozyumun ikinci gününde planlanan konular;

  • Yumurtacı tavuklarda önemli verim kayıplarına yol açan koksidiyoz hastalığı ve bununla mücadele yöntemleri,
  • Vimar teknik ekibi tarafından geliştirilen PYS (Performans Yönetim Sistemi)

YUMURTACI HAYVANLARDA KOKSİDİYOZUN ZARARLARI VE KOKSİDİYOZ İLE DOĞAL MÜCADELE

Nor-Feed firması Bölge Müdürü Juan Manuel Garcia yumurtacı hayvanlarda koksidiyoz hastalığının zararları ve mücadele yöntemlerini anlattı:

Koksidiyoz, Eimeria ositlerinin barsak epitel hücrelerine yerleşerek burada yaptıkları tahribat neticesinde önemli performans kayıplarına neden olan barsak hastalığıdır. Hastalık klinik olarak yumurtacı hayvanlarda 12-16. haftalar arasında ve yumurtlama periyodunun pik döneminde kanlı ishal olarak kendini gösterir. Subklinik koksidiyoz ise barsak skorlaması ile tespit edilebilen bir hastalıktır.

Nacox; koksidiyal risk kontrolünde kullanılan doğal bir antikoksidiyaldir. Etken maddesi Yucca shidigera’dan ekstrakte edilen sinerjik etkili ve standardize edilmiş steroid sapogenlerdir. Kanatlı hayvanlarda etkinliği kanıtlanmıştır. Organik üretime uygun bir üründür ve parazitlerde direnç gelişmez. Nacox yetiştirme periyodunun her döneminde yumurtada kalıntı riski olmadan güvenle kullanılabilir.

Nacox yetiştirme periyodunun her döneminde yumurtada kalıntı riski olmadan güvenle kullanılabilen doğal antikoksidiyal ajandır.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ (PYS)

Sempozyumun son bölümünde Vimar Yem Katkı Direktörü Ömer Temel Türkiye ve Rusya ile beraber uygulamaya başlanan PYS (Performans Yönetim Sistemi) ve yararlarını anlattı.

PYS işletmeye özel olan ve civiciv başlangıcından yumurtlamanın son dönemine kadar, minimum yumurta maliyet ile maksimum performans elde etmeyi hedefleyen bir programdır. PYS’nin 4 ana hedefi vardır:

  1. Hedef: 16 haftalık dönem sonunda ideal canlı ağırlığı ve minimum %90 uniformite elde etmek.
  2. Hedef: Sürünün zamanında yumurtaya girmesini sağlamak. Sürünün yumurtaya 1 hafta geç girmesi yaklaşık 4-5 yumurta kaybetmek demektir.
  3. Hedef: %5 randıman ile pik dönemi arasında canlı ağırlık artışını kontrol etmek.
  4. Hedef: Yumurta ağırlığını kontrol altında tutarak ideal kabuk kalitesini sağlamak.

PYS yumurtacı işletme ve Vimar arasında bir köprü oluşturmaktadır. İşletme, yetiştirme ve yumurtlama dönemindeki verileri düzenli olarak paylaşır, PYS işletmenin performans değerlerini işletmeye özgü özel bir dosyada tutar. Bu veriler ışığında rasyon güncellemelerini yaparak minimum maliyetle maksimum performans hedefine ulaşmayı sağlar.

Sempozyumun kapanış konuşmasında Vimar yem Katkı Direktörü Ömer Temel katılımcılara

2. Yumurta Kalite Sempozyuumn’nda tekrar bir arada olmak dileği ile teşekkür ederek
Vimar olarak profosyonel ekibi ve uzman teknik kadrosu ile kanatlı, büyükbaş ve kültür balıkçılığı sektöründe yenilikçi çözümlerini sektörle paylaşmaya devam edeceklerini dile belirtti.

Galeri

Vimar
Vimar
Vimar
Vimar