X-Tox 5E

Tüm karma yemler için geliştirilmiş toksin bağlayıcı ,sindirim sistemi düzenleyici ve karaciğer destekleyici üründür.

Bileşimi:

Mikronize maya, saflaştırılmış silika, bitki ekstraktları ( Tymol, Carvacrol, Cineole, Eugenol, Linalool) içerir.

Kullanım Sahası:

Tüm karma yemlerde toksin bağlayıcı,sindirim sistemi düzenleyici ve karaciğer destekleyici olarak kullanılır.

Faydaları:

X-Tox yem ve yem hammaddelerinde oluşması muhtemel aflatoksin, T-2, zeralenon, patulin, trikotesen ve okratoksin  gibi ekonomik kayıplara yol açabilecek mikotoksinlerin bağlanarak performansların optimum düzeyde tutulması için kullanılır.

İçeriğindeki maya hücre duvarı sayesinde;

Küf ve mikotoksinlerin yan etkilerini ortadan kaldırır.
Sindirim sistemini regüle eder.
Sindirim sistemindeki mikotoksinleri bağlar.
İntestinal florayı dengeler.
Karaciğer hücrelerinin bütünlüğünü sağlar.

İmmun sistemi destekler.

İçeriğindeki saflaştırılmış silika sayesinde;

Toksinleri yüksek oranda bağlar.

İçeriğindeki bitki ekstraktları sayesinde (Tymol, Carvacrol, Cineole, Eugenol, Linalool);

Karaciğeri korur ve immun sistemi aktive ederler.
Antioksidan ve membran koruyucusudurlar.
İntestinal antifungal ve antiseptik etki gösterirler.
Bakteriyel membran geçirgenliğini, proteinlerin denaturasyonu ve çökeltilmesi sonucu artması sağlarlar.
İştah açıcı etki.

Karaciğer enzimlerini aktive ederler.

Uygulama Dozu:

0,5-1 kg/ton yem.

Ambalaj Şekli:

20 kg’lık kraft torbalarda.