Vimoxy-B %75.5

Vimoxy-B %75.5; Tetrasiklin grubunda yer alan Oksitetrasiklin içerir.

Veteriner İlaçlı Premiks / Oral Toz

Bileşimi:

Her g.da 755 mg. Oksitetrasiklin HCI içerir.

Endikasyonları:

Kültür balıkçılığı için yetiştirilen tatlı ve tuzlu su balık türlerinde aşağıdaki hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılır.

Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida’nın neden olduğu Frunkulosis, Aeromonas liquefaciens, A. hidrophilla, A. sorbria’nın neden olduğu Bakteriyel hemorajik septisemi,

Pseudomonas sp’nin neden olduğu Bakteriyel septisemi, Yersina ruckeri’nin neden olduğu Yersiniosis (kızıl ağız hastalığı ERM), Photobacterium damsela subsp. pisicida’nın neden olduğu Pasteurellosis (Pseudotüberkülosis), Vibrio anguillarum, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus gibi Vibrio türlerinin neden olduğu Vibriosis (Kızıl hastalığı), Vibrio salmonicida’nın neden olduğu Soğuk su vibriosisi, Flavobacterium psychrophillum’un neden olduğu Soğuk su hastalığı (Rainbow trout fry sendrom RTFS), Flexibacter sp., Cytophaga sp. ve Tenacibaculum maritumum’un neden olduğu Bakteriyel solungaç hastalığı ve Bakteriyel yüzgeç hastalığı, Lactobacillus piscicola’nın neden olduğu Yalancı böbrek hastalığı.

Uygulama Dozu:

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; yeme karıştırılarak oral yolla uygulanır.

Farmakolojik doz:

Oksitetrasiklin 75 mg./kg. ca./gündür.

Pratik doz:

Balıklarda 1 g. Vimoxy-B %75.5/10 kg. vücut ağırlığı olarak uygulanır.

Tedavi süresi en az 10 gündür. İlaç yeme bulaştırılarak verilir. İlacı yeme bulaştırmak için taşıyıcı olarak balık yağı, soya yağı ya da diğer uygun mineral yağlar kullanılır. Her 100 kg. yem için 40°C’deki taşıyıcı yağdan 2-3 litre kullanılması uygundur. Vimoxy-B %75.5 taşıyıcı yağ ile iyice karıştırıldıktan sonra yem üzerine püskürtülmek suretiyle yeme bulaştırılır. İlaçlı yem tekrar karıştırılır ve en kısa sürede balıklara yedirilir.  İlaçlı yemin günlük olarak hazırlanması önerilir. Tedaviye başlamadan önce balıklar 12-24 saat aç bırakılmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):

Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 500˚C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasat edilmemelidir (ilaç kalıntı arınma süresi balık eti için 500˚C/gündür).

Ambalaj Şekli:

0.1, 0.5, 1 ve 5 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak ve 20 kg’lık kraft torbalarda takdim edilmiştir.