VİTRİM %48

Vitrim; Sulfanamid grubunda yer alan Sulfametoksazol ile Diaminoprimidin grubunda yer alan Trimetoprim içerir.
Oral Süspansiyon

Bileşimi:
Her ml.de 400 mg. Sulfametoksazol ve 80 mg. Trimetoprim içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyare, tifo, Cholera, Pullorum, Pasteurellosis, Coliseptisemia, Airsacculitis, Salpingitis, Coryza, Staphylococcus spp., sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde,

Tay, buzağı, kuzu ve oğlaklarda; bakteriyel enterit, Colibasilloz, Coliseptisemia, Pneumonia, buzağı difterisi ve Omphalophlebitis enfeksiyonlarında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20-40 mg./kg. c.a./gün.
Kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda 30 mg./kg. c.a./gün.

Pratik doz:
Kanatlılarda 4-8 ml Vitrim Oral Çözelti/100 kg. c.a. dozda içme suyuna katılır. Uygulama öncesi hayvanların 2-3 saat süre ile susuz bırakılması önerilir. Tedavi süresi 5 gündür. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Kuzu, buzağı, oğlak ve taylarda 1 ml/15 kg. c.a. dozda içme suyu içinde veya süte katılarak kullanılır. Tedavi süresi 5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra buzağı, kuzu ve oğlaklar 14 gün, eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Yumurtası insan tüketimine sunulan hindi ve kanatlılarda kullanılmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
100, 500 ml, 1 ve 2 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.