Vimprozyme

KULLANIM AMACI ve AVANTAJLARI;
  • Üretim performansını olumlu etkiler.
  • Sindirimi destekler, yemden yararlanmayı arttırır.
  • Büyüme ve gelişme hızlanır.
  • Bağırsak florasındaki faydalı bakterilerin (laktobasiller) kolonize olmasına yardım eder.

BİLEŞİMİ;
  • Beta Glukanaz, Ksilenaz, Selülaz, Amilaz, Bacillus Subtilis içerir.
 
KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU;
  • Kanatlı hayvanların 1 ton içme suyuna 500-1000 ml katılarak düzenli olarak kullanılır.

AMBALAJ ŞEKLİ;
  • 5 L’lik plastik bidonlarda.