VİMİSİN-K %80

Vimisin-K %80; β-Laktam grubunda yer alan Aminopenisilinlerden Amoksisilin içerir. 
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Her g.da yaklaşık 700 mg. Amoksisilin baza eşdeğer 800 mg. Amoksisilin Trihidrat içerir. Endikasyonları:
Amoksisiline, etçi tavuk ve hindilerde spektrumuna giren gram pozitif ve gram negatif bakterilerden kaynaklanan sistemik ve yerel enfeksiyonların sağaltımında kullanılır. Vimisin-K %80 Oral Çözelti Tozu Staphylococcus spp., Streptococcus spp. , Pasteurella spp. , Salmonella spp., Haemophilus spp., Clostridium spp., Ornithobacterium rhinotracheale ve E.coliden meydana gelen enfeksiyonların sağaltımında endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20 mg./kg. c.a./gün olup uygulama içme suyu yoluyla, hastalığın şiddetine bağlı olarak 3-5 gün süreyle yapılır. Günlük olarak alınması gereken doz, 2-3 saat içinde tüketilecek içme suyu içerisinde çözdürülerek verilebilir.

Pratik doz:

Canlı Ağırlık (kg) Vimisin-K Miktarı (g)
3500 100
7000 200
35000 1000

 
Günlük olarak hesaplanan VİMİSİN-K %80 Oral Çözelti Tozu miktarı, her 50 g. ilaca 300 ml su denk gelecek şekilde su katılarak homojen bir ön süspansiyon elde edilene değin karıştırıldıktan sonra ana su tankına aktarılır. Su içerisinde ve gün boyunca sürekli ilaç verilmesi istendiğinde su tankının 2-3 saatlik aralıklarla karıştırılması gerekir. Ancak 12 saat içerisinde tüketilmeyen ilaçlı sular tekrar kullanılmaz. Daha güvenli bir uygulama seçeneği olarak, gerekli görüldüğünde kanatlı sürüsü için hesaplanan günlük ilaç dozu kontrollü su tüketimi ilkesine göre 2-3 saatlik süreçte de içirilebilir. Bunun için uygulamadan 2 saat önce (yaz aylarında daha kısa tutulabilir) hayvanların içme suyu kapatılır ve hazırlanan ilaçlı ön karışım 2-3 saatte bitirilebilecek kadar su bulunan ana su tankına aktarılıp iyice karıştırıldıktan sonra içirilir. İlaçlı suyun verilmesi aşamasında hayvanlara temiz su verilmemelidir. İlaçlı su uygulaması tamamlandıktan sonra normal içme suyuna dönülebilir. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.