VİMİSİN-B %70

Vimisin-B %70; β-Laktam grubunda yer alan Aminopenisilinlerden Amoksisilin içerir.
Veteriner İlaçlı Premiks / Oral Toz

BİLEŞİMİ:
Her gramında 700 mg. Amoksisilin trihidrat (yaklaşık 611.89 mg. Amoksisiline eşdeğer) içerir.

ENDİKASYONLARI:
Tatlı su ve deniz balıklarında gram (+) ve gram (–) etkenler tarafından oluşturulan hastalıklarda kullanılır.

Alabalıklarda; Kızıl Ağız Hastalığı (Yersinia ruckeri), Bakteriyel Hemorajik Septisemi   (Aeromonas hydrophila, A. punctata, A. sobria, Pseudomonas sp.), Kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), Soğuk Su Vibriozisi (Vibrio salmonicida), Ülser Hastalığı (Haemophilus piscium), Lactococcus sp. ve Enterococcus sp.lerin, Rainbow Trout Fry Sendrom (Cytophaga psycrophila) gibi hastalıklarda kullanılır.

Tatlı ve tuzlu su balıklarında; Furunculozis (Aeromonas salmonicida), Photobacterium damselae subsp. piscicida, Vibriozis (Vibrio anguillarum, V. alginolyticus, V. ordalii, V. vulnificus) gibi hastalıklarda kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece;
Beher kg.da canlı ağırlığa, günlük 80 mg. dozu hesabıyla, yeme katılarak (Bu dozun ikiye bölünerek sabah-akşam) oral yolla verilmesi tavsiye edilir. Uygulama süresi 10 gündür. İlaçlı yem oranı, suyun sıcaklığına ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmeden önce balıklar 12-24 saat süre ile aç bırakılmalıdır.

Farmakolojik Doz: 80 mg./kg./gün canlı ağırlık

Pratik doz: Pratik olarak 1 kg. Vimisin B %70 ortalama 80 mg./kg./gün Amoksisilin baz dozu hesabıyla 7500 kg. canlı ağırlığı tedavi eder.

Canlı ağırlık Vimisin-B %70 Miktarı
750 kg
1500 kg
7500 kg
100 g
200 g
1000 g

İlaçlı Yemin Hazırlanması: İlaçlı yem günlük olarak hazırlanmalıdır. Temiz, kuru ve hassas karışım yapabilen yem karıştırıcılarına (mikser) tartılmış yem ile dikkatlice tartılan VİMİSİN-B %70 miksere konur ve karıştırma işlemi sırasında, %1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey şeklinde), 2-5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 500˚C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasat edilmemelidir (İlaç kalıntı arınma süresi balıketi için 500˚C/gündür).

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1 ve 5 kg.lık ağzı alüminyum folyo ile kapatılmış plastik kavanozlarda kutusuz olarak ve 25 kg.lık kraft torbalarda takdim edilmiştir.