VİMFLOR-B %50

Vimflor-B %50; Kloramfenikol grubunda yer alan Florfenikol içerir.
Veteriner İlaçlı Premiks / Oral Toz

Bileşimi:
Her g.da 500 mg. Florfenikol içerir.

Endikasyonları:
Tatlı (alabalık, sazan) ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, kalkan, somon, mercan) hastalık etkeni olan Gram pozitif ve Gram negatif çok sayıda bakteri üzerine etkilidir.
Alabalıklarda; Furunculozis (Aeromonas salmonicida), Kızıl Ağız Hastalığı (Yersinia ruckerii), Bakteriyel Hemorajik Septisemi (Aeromonas hydrophila, A.punctata, A.sobria, Pseudomonas sp.) Kolumnaris hastalığı (Flexibacter columnaris), Soğuk Su Vibriozisi  (Vibrio salmonicida), Ülser Hastalığı (Haemophilus piscium), Lactococcus sp. ve Enterococcus sp.’lerin neden olduğu hastalıklar, Rainbow Trout Fry Sendrom (Cytophaga psycrophila),
Çipura ve Levreklerde; Vibriozis (Vibrio anguillarum, V. alginolyticus, V.ordalii, V. vulnificus), Pasteurellozis (Photobacterium damselae), Pasteurella piscicida, Bacterial Gill Disease, Myxobacter septisemi (Flexibacter sp., Cytophaga sp.) gibi hastalıklarda kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği sürece;
Vimflor-B %50 Oral Toz balık yemleri ile karıştırılarak oral yolla uygulanır. Tatlı veya tuzlu suda etkinliğini korur.

Tüketilen Günlük Yemin
Canlı Ağırlığa Göre Oranı
1 Ton Yeme İlave Edilecek
Vimflor-B %50 Miktarı
10 Günlük Tedavi İçin
Kullanılacak İlaç Miktarı
% 0.5
% 1
% 2
% 3
% 5
4 kg
2 kg
1 kg
0.66 kg
0.4 kg
20 kg
10 kg
5 kg
3.333 kg
2 kg

İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığı ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmezden önce balıklar 12 – 24 saat aç bırakılmalıdır.

Farmakolojik doz:
Balıklarda 10 mg./kg. c.a. olup 10 gün süre ile balık yemlerine katılarak uygulanır.

Pratik doz:
Balıklarda 0.02 g./kg. c.a. hesabıyla balık yemlerine karıştırılarak uygulanır.

İlaçlı Yemin Hazırlanması: İlaçlı yem günlük olarak hazırlanmalıdır. Temiz, kuru ve hassas karışım yapabilen yem karıştırıcılarına (mikser) tartılmış yem ile dikkatlice tartılan VİMFLOR- B %50 Oral Toz miksere konur ve karıştırma işlemi sırasında, %1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey şeklinde), 2- 5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir. Bu ilaçlı yem çiftlik şartlarında maksimum 10 gün ve 250C’yi geçmeyecek sıcaklıkta depo edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 500˚C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasat edilmemelidir.

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1, 5 ve 25 kg.lık ağzı alüminyum folyo ile kapatılmış plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.