VİMFLOR %30

Vimflor %30-K; Kloramfenikol grubunda yer alan Florfenikol içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 300 mg. Florfenikol içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuklarda E. colinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (E. coli solunum hastalığı, sacculit veya coliseptisemia) tedavisi amacıyla kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 20 mg./kg. c.a./gün dozunda 5 gün süre ile uygulanır.

Pratik doz:
Kanatlılarda Su tüketimine bağlı olarak değişmekle birlikte her 1500 kg. c.a. için 100 ml veya 3000 kg. c.a. için 200 ml Vimflor %30 Oral Çözelti içme suyuna katılır.
İçme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 5 gün geçmeden tavuklar kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.2, 0.5, 1 ve 5 litrelik ağzı alüminyum folyo ile kapalı plastik şişelerde kutusuz olarak takdim edilmiştir.