VİMARMİX TADSOL

Vitamin
Oral Çözelti

BİLEŞİMİ:
1 ml Vimarmix Tadsol içeriğinde:

Vitamin A 50.000 IU
Vitamin D3 6.000 IU
Vitamin E 50 mg
Vitamin C 110 mg. içerir.

Endikasyonları:
Tavuk, piliç, civciv, hindi, kaz, ördeklerde, at, tay, sığır, buzağı, kuzu, oğlak ve tavşanlarda vitamin eksikliklerinin giderilmesi ve bu vitamin eksikliklerine bağlı olarak özellikle kanatlılarda büyüme, yumurtlama dönemlerinde, enfeksiyon hastalıklarından korunmada ve direncin arttırılmasında, vitamin eksikliğine bağlı kondisyon ve verim düşmesinde, gaga kesimi, tüy dökümü, aşılama, mevsim ve yer değişimi gibi çeşitli stres faktörlerinin önlenmesinde, gebelik ve doğum gibi hayvanlarda çeşitli fizyolojik olayların desteklenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Kanatlı ve diğer hayvanlarda içme suyu içinde oral yolla kullanılır. Doz tablosu aşağıdadır:

Hayvan türü Hayvan sayısı     Kullanım miktarı (Gün/ml)           Kullanım süresi
       
Kanatlılar      
Civciv/broyler 2000 100 2-3 gün süre ile kullanılan içme suyunun ¼ içine katılarak
Piliç 1000 100 2-3 gün süre ile kullanılan içme suyunun ¼ içine katılarak
Damızlık ve
Yumurtacılarda
1000 125 2-3 gün süre ile kullanılan içme suyunun ¼ içine katılarak
       
Diğer Hayvanlar      
Sığır ve at 1 20 ml  
Buzağı/tay 1 10 ml  
Koyun/keçi        1 5 ml Uygun miktar içme suyu içinde
Kuzu/oğlak 1 2-4 ml 2-3 gün süre ile
Tavşan  1 0.3-0.4 ml 2-3 gün süre ile


Vimarmix Tadsol içeren içme suyu 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.
Vimarmix Tadsol 1 ml/10 ml su içinde çözünürlük (dispersibilite) sağlanır (10 litre/100 ml).

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 ml, 1, 2.5 ve 5 lt.lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.