VİMARMİX ES10

Vitamin + Mineral
Oral Çözelti 

Bileşimi:
Her ml.de 0.1 mg. Selenyum, 100 mg. Vitamin E, 200 IU Vitamin D3, 0.01 mg. Vitamin B12 ve 3 mg. İnositol içerir.

Endikasyonları:
Kanatlı hayvanlarda ortaya çıkabilen encephalomalacia, kas distrofileri, eksudatif diatez, pankreatik fibrozis gibi rahatsızlıkların önlenmesi ve sağaltılmasında, embriyonun normal gelişiminin sağlanmasında, fertilite ve yumurtanın kuluçka verimi ile yumurta veriminin arttırılmasında, E vitamini ve Selenyumdan yoksun ve doymamış yağ asidi oranı yüksek rasyonlarla beslenen kanatlılarda destekleyici olarak, aşılama, aşırı sıcaklık ve diğer stres şartlarında kanatlıların vücut direncinin arttırılması amaçlarıyla kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; kanatlılarda sağaltım amacıyla 1 lt içme suyuna 0.5 ml katılarak 5-7 gün süre ile, koruyucu amaçla 1 lt içme suyuna 0.25 ml katılarak 2-3 gün süre ile kullanılır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 2.5 ve 5 lt.lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.