VİMARMİX ACK

Vitamin
Oral Çözelti Tozu

Bileşimi:
Her g.da 30.000 IU Vitamin A, 100 mg. Vitamin C ve 20 mg. Vitamin K içerir.

Endikasyonları:
Sağaltım Amacıyla: Kanatlılar dahil tüm hayvanlarda karşılaşılan Vitamin ACK eksiklikleri, aflatoksikozis ve diğer mikotoksikozis vakaları, küflü ve bozuk yem tüketimi, vitamin eksikliğine yol açan maddelerden ileri gelen zehirlenmeler, koksidiyozis olguları, anemi, kanamalı barsak, solunum sistemi enfeksiyonları ve inatçı ishallerde asıl tedavinin yanında destekleyici olarak, verim düşüklüğü ile seyreden stres vakaları, genel düşkünlük halleri, oral yolla antibakteriyel kullanımının gerekli olduğu enfeksiyöz hastalıkların destekleyici sağaltımı.

Destekleyici ve Koruyucu Olarak: Büyüme, gelişme, gebelik ve yüksek verim aşamasında olan hayvanlarda vitamin desteğinin sağlanması, nakil, aşılama, gaga kesimi, aşırı sıcaklık ve soğukluğa bağlı stres halleri, hastalıkların nekahat döneminde, vücut direncinin arttırılması amacıyla destekleyici ve koruyucu olarak kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise;
İçme sularına veya süte aşağıda belirtilen şekillerde katılarak 2-3 gün süre ile verilir.

Pratik doz:
Destekleyici Olarak 20 litre (1 teneke) içme suyuna 1 ölçek (5g) ilaç. Sürü tedavisinde 400   litre (2 varil) içme suyuna 100 g. ilaç
Sağaltıcı Olarak 20 litre içme suyuna 2 ölçek (10 g) ilaç. Sürü tedavisinde 400 litre (2 varil) içme suyuna 200 g. ilaç şeklinde kullanılır.
İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalı ve 3-4 saat içinde tüketilmelidir.
Buzağılarda, süt veya su içinde hayvan başına 1 ölçek (5g), dana ve düvelerde 1-2 ölçek (5-10
g), kuzu ve oğlaklarda hayvan başına 1 g. dozunda verilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Et, süt ve yumurta için “0” gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak, 0.5, 1 ve 5 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.