VİMAP

Vimap; antikoksidiyal olan Amprolyum ile vitaminlerden Vitamin K içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 240 mg. Amprolyum ve 2 mg. Vitamin K3 içerir.

Endikasyonları:
Tavuklarda Eimeria tenella ve E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. mivati, E. brunetti; hindilerde E. adenoides, E. meleagridis, E. dispersadan kaynaklanan klinik koksidiyoz olgularının sağaltımı ve korunması amaçlarıyla kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Farmakolojik doz:
Kanatlılarda  23-73 mg./kg. c.a./gün.
Amprolyum sağaltımda içme suyuna 120-240 mg/l hesabıyla hazırlanır.

Pratik doz:
Kanatlılarda 1000 litre içme suyuna 1000 ml Vimap katılarak 5-7 gün süreyle uygulanır. Bunu izleyen 7-14 gün boyunca 1000 litre içme suyuna 500 ml Vimap katılarak tedavinin devamı sağlanır. Belirtilen dönemlerde yalnızca ilaçlı su içirilmelidir.

Koruyucu doz: 60 mg/litredir. Pratik doz olarak 1000 litre içme suyuna 250 ml Vimap katılarak 2-4 hafta süreyle içirilir. Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı içme suyu verilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi “0” gündür.  

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 2.5 ve 5 lt.lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.