VİMAMEC %0.2

Oral Toz/Veteriner İlaçlı Premiks
Veteriner Endektosit

Bileşimi
Vimamec %0.2 Oral Toz/Vip: her 1 gramında 2 mg Emamectin benzoat içermekte olup, beyaz krem renkli, homojen, ince partiküllü oral kullanım için hazırlanmış tozdur.
 
Farmakolojik özellikleri
Emamectin, sentetik bir ivermektin türevidir. 16 üyeli bir lakton halkasına ve buna bağlanan dioleandrosil grubuna sahiptir. Stabil bir molekül olan Benzoat tuzu şeklinde hazırlanmıştır. Yem içerisinde balıklara verildiğinde; sindirim sisteminden emilerek, balığın vücuduna, buradan da bitlerin dokularına dahil olur. Yapılan çalışmalar ivermektinlerin omurgasızların sinir liflerindeki glutamat-aracılı klorid kanallarına yarışmalı olarak bağlandıklarını göstermektedir. Omurgasızlardaki glutamat-klorit kanallarının dağılımları, yutak pompası (pharyngeal pump) gibi spesifik kaslarda lokalizedir. Parazitteki bu kanalların kapanmasını engelleyerek, hücre membranının klorid iyonlarına olan geçirgenliğini arttırır, bunun sonucunda hücrede hiperpolarizasyon oluşur ve sinir impulslarının iletimini paralize edip, parazitin ölümüne neden olur. Emamectin benzoat yavaş emilir ama dokulara geniş ölçüde dağılır. Vücuttan yavaş bir şekilde gaita ile atılır.
 
Endikasyonları
Vimamec %0.2 Oral Toz Nip, Atlantik somonlarda (Salmo salar), Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) deniz bitlerinin (Lepeophtheirus salmonis, Caligus sp.) tüm gelişme evreleri tarafından oluşturulan parazit enfestasyonlarının tedavisinde kullanılır.
 
Kullanım şekli ve dozu
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Vimamec %0.2 balık tedavisi için veteriner ilaçlı premiks yeme karıştırılarak oral yolla kullanılır. Farmakolojik doz; 50 µg/kg/gün olup, 7 gün süre ile uygulanır. Pratik doz; 1 gr Vimamec %0.2, 40 kg canlı ağırlığı tedavi etmektedir. Önerilen tedavi uygulama sayısı; 12 ay içerisinde 3 kereden fazla olmamak kaydı ile yaşam siklusu boyunca 5 tedavi uygulamasını geçmemelidir. İlaçlı Yemin Hazırlanması: Miksere veya yem karıştırıcısına (temiz, kuru ve hassas olmalı), daha önceden tartılmış olan Vimamec %0.2 miktarı konur ve karıştırma işlemi devam ederken %1 oranında yağ (balık yağı veya soya yağı) sprey şeklinde püskürtülür. Karıştırmaya 5 dakika daha devam ettikten sonra homojen hale gelen yem ilaç karışımı kullanıma hazırlanmış olur. Tedaviye başlamadan önce 12-24 saat balıklar aç bırakılmalıdır. Yem oranı suyun sıcaklığına ve balıkların büyüklüğüne göre değişebilir. İlaçlı yem günlük taze olarak hazırlanmalıdır.
 

Yemleme oranı (%) VİMAMEC %0.2 Oral Toz/Vip karıştırılmış 1 kg yemde bulunması gereken Emamektin benzoat miktarı (mg) 1 ton yemde bulunması gereken VİMAMEC %0.2 Oral Toz/Vip miktarı (kg) 1.000 kg balığa günlük olarak verilmesi gereken VİMAMEC %0.2 Oral Toz/Vip ile karıştırılmış yem miktarı (kg)
0.25
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
20.0
10.0
5.0
2.5
1.67
1.25
10.0
5.0
2.5
1.25
0.833
0.625
2.5
5.0
10.0
20.0
30.0
40.0


GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); İlaç kalıntı arınma süresi deniz balıkları için sıfır (O) gün, Alabalıklar için 372°C/gündür. Deniz balıklarında hasattan önceki 60 günlük süre içerisinde, alabalıklarda hasattan önceki 100 günlük süre içerisinde EMEA MRL değerlerinin aşılmaması için, maksimum 1 kere uygulanmalıdır.
 
Kontrendikasyonu
Damızlık olarak yetiştirilen yetişkin balıklarda kullanılmamalıdır. Bu dönem içerisinde iştahsız olduklarından banyo tedavisi önerilir.
 
Özel klinik bilgiler ve hedef türler için özel uyarılar:
Bitlerde direnç oluşumunun engellenmesi için VİMAMEC % 0.2 0ral Toz NİP 'nin aşağıdaki kontrol programına uygun olarak kullanılması önerilir:
 Uygulama mutlaka doğru doz oranlarında 7 tam gün boyunca devam etmelidir.
 İlaçlı yem, besleme oranına göre uygun şekilde belirlenmeli ve karışımın homojen şekilde dağılmasına dikkat edilmelidir.
İlaçlı yem bütün balıklara aynı anda verilmelidir. Enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi için bölgedeki çiftlikler ilaç uygulamalarını koordineli şekilde yürütmelidirler.
Yemleme sonrası balıkların davranışları izlenmelidir. İştahsızlığa neden olan herhangi bir durum varsa ilaç kullanılmamalıdır.
Yetiştirme yerlerinde yönetim uygulamaları "tek yaş grubu, hepsi içeri / hepsi dışarı sistemi ve üretim döngülerinin takibi" şeklinde olmalıdır.
Diğer terapötik ilaçlarla veya doğal maddelerle dönüşümlü veya beraber kullanılmalıdır.
Bit enfestasyonunun yoğunluğu ve kontrol önlemlerinin etkinliğini gözleyebilmek için bitlerin sayımı yapılmalı ve gelişim evreleri gözlenmelidir. Bunun için yaz döneminde her hafta, kış döneminde ise 2 haftada bir çiftlikteki her bölümden farklı %20'lik kısımlarda bulunan en az 5'er balıkta düzenli olarak sayım gerçekleştirilmelidir.
 
Ambalaj şekli
1-2.5-5-10 kg.lık plastik kap ile 20 kg'lık çift katlı kraft torbalarda takdim edilmiştir.