VİENROCİN %20

Vienrocin %20; Florokinolon grubunda yer alan Enrofloksasin içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.de 200 mg. Enrofloksasin içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuk ve hindilerde Enrofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca Colibacillosis, Coliseptisemia, Salmonellosis, Pasteurellosis, Mycoplasmosis (CRD, CRD kompleks), Streptococ, Staphylococ, Erysipelas (hindilerde) enfeksiyonlarında ve viral enfeksiyonlarla birlikte görülen ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 10 mg./kg. c.a./gündür.

Pratik doz:
Kanatlılarda Her 100 kg. c.a. için günde 5 ml Vienrocin %20 içme suyuna katılarak uygulanır.
İlaçlı içme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedavi süresi 3-5 gündür. Salmonellosis ve Pasteurellosis tedavisinde tedavi süresi 5 günden az olmamalıdır. Enrofloksasin çözeltileri alkali ortamlarda daha stabil kalırlar bu nedenle suyun asit özellikte olmamasına dikkat edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden, hindiler ise 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklarda uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.