TİLMİX %30

Oral Çözelti
Tilmix %30; Makrolid grubunda yer alan Tilmikosin içerir.

Bileşimi:
Her ml.de 300 mg. Tilmikosin baz (Tilmikosin fosfat tuzu olarak) içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Pasteurella multocida, Ornithobacterium rhinotracheale ve diğer Tilmikosine duyarlı mikroorganizmalardan ileri gelen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 15-20 mg./kg. c.a./gündür.

Pratik doz:
Kanatlılarda 100 litre içme suyuna 30 ml. Tilmix %30 Oral Çözelti hesap edilerek 3 gün süreyle verilir.
İlaçlı su her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 14, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.

Ambalaj ŞEKLİ:
0.25, 0.5, 1 ve 5 litrelik cam şişelerde takdim edilmiştir.