TETRAMAR

Oral Çözelti Tozu
Tetrasiklin grubu.

Bileşimi:
Her g.da 550 mg. Klortetrasiklin baza eşdeğer 591.87 mg. Klortetrasiklin HCI içerir.

Endikasyonları:
Buzağılarda bakteriyel enterit ve bakteriyel pnömonilerde,
Kanatlılarda kronik solunum yolu enfeksiyonları, koriza, kolera, pullorum, enfeksiyöz sinovitis ve sinusitis, hemorajik septisemi, olası Streptococ ve Staphylococ enfeksiyonlarında endikedir.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik doz:
Buzağılarda 22 mg./kg. c.a./gün,
Kanatlılarda 20-60 mg./kg. c.a. gündür.

Pratik doz:
Buzağılarda

Ortalama Canlı Ağırlık

22 mg/kg farmakolojik doz
hesabıyla verilecek Tetramar miktarı

50 kg

2 g

100 kg

4 g


Tedavi süresi 3-5 gündür.
Kanatlılarda

Ortalama Canlı Ağırlık

20 mg/kg farmakolojik
doz hesabıyla
verilebilecek Tetramar miktarı

40 mg/kg farmakolojik
doz hesabıyla
verilebilecek Tetramar miktarı

60 mg/kg farmakolojik
Doz hesabıyla
verilebilecek Tetramar miktarı

100 kg

3.6 g

7.2 g

10.9 g

1000 kg

36 g

72 g

109 g

10000 kg

360 g

720 g

1090 g


Tedavi süresi 3-5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç kullanımın takiben eti için yetiştirilen kanatlılar ve buzağılar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta elde edilen kanatlıların yumurtası ilaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 14 gün geçmeden tüketime sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1, 1.5 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.