TAYLOVİM %30

Taylovim %30; Makrolid grubunda yer alan Tilosin içerir.
Oral Çözelti

Bileşimi:
Her ml.sinde 300 mg. Tilosin baza eşdeğer Tilosin tartarat içerir.

Endikasyonları:
Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca, Mycoplasmosis (CRD) ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 30 mg./kg. c.a./gün,

Pratik doz:
Kanatlılarda Her 100 kg. için 10 ml Taylovim %30 içme suyuna katılarak kullanılır.
Çözelti her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır. Tedaviye 3 gün devam edilir. Mycoplasmosis tedavisinde 5 gün tedavi uygulanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden hindiler, 2 gün geçmeden de tavuklar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün süreyle elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır. Yumurta verme aşamasında hindilerde kullanılmaz.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.