SULFAVİM %60

Oral Çözelti Tozu
Sulfavim; Sulfonamid grubunda yer alan Sulfaklozin içerir.

Bileşimi:
Her g.da 600 mg. Sulfaklozin sodyum içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuklarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen enfeksiyonların ve
koksidiyozisin tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemiş ise;

Farmakolojik doz:
Tavuklarda 60 mg./kg. c.a.tır. Sulfavim içme suyu yolu ile verilir. Uygulanan çözeltinin her gün taze olarak hazırlanması önerilir.

Pratik doz:
Tavuklarda 100 kg. c.a. için 10 g. toz önce bir miktar suda eritilir, daha sonra içme suyu tankına eklenir. Standart tedavi 3 gün sürer. E. tenella veya E. necatrix enfeksiyonlarında dozun 1.5-2 katına çıkarılması önerilir. 3 günlük tedavinin yanı sıra aralıklı tedavi de yapılabilir:
a) 1., 3., 5., (7. ve 9.) günlerde,
b) 1., 2. Sonra 5. (6. ve 9.) günlerde. 

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen etçi tavuklar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan kanatlılarda kullanılmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.25, 0.5, 1, 1.5 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.