RESPİRADOX %50

Oral Çözelti Tozu
Respiradox %50; Tetrasiklin grubunda yer alan Doksisiklin içerir.

Bileşimi:
Her g.da 500 mg. Doksisiklin baza eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

Endikasyonları:
Etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: bakteriyel kökenli diyare, Coliseptisemia, CRD kompleks, Airsacculitis, Salpingitis, Cholera, Coryza ve Staphylococcus spp. enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Etlik piliç ve hindilerde  20 mg./kg. c.a./gün,

Pratik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 25000 kg. c.a. için 1 kg. Respiradox %50 Oral Çözelti Tozu içme suyuna ilave edilir.
Tedavi süresi 5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 4 gün, hindiler 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.