RESPİRADOX

Oral Çözelti
Respiradox %10; Tetrasiklin grubunda yer alan Doksisiklin içerir.

Bileşimi:
Her ml.de 100 mg. Doksisikline eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir.

EndikasyonlarıI:
Buzağı, etlik piliç ve hindilerde bakteriyel enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır.

Buzağılarda;
Bakteriyel kökenli diyare, Coliseptisemia, Bronchopneumonia, Poliarthritis, Nekrotik laryngitis (buzağı difterisi) ve Omphalophlebitis (göbek kordonu iltihabı) olgularında,

Etlik piliç ve hindilerde;
Bakteriyel kökenli diyare, Coliseptisemia, CRD kompleks, Airsacculitis, Salpingitis, Cholera, Coryza ve Staphylococcus spp. enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Etlik piliç ve hindilerde  20 mg./kg. c.a./gün,

Pratik doz:
Etlik piliç ve hindilerde 1000 kg. c.a. için günde 200 ml Respiradox Oral Çözelti içme suyuna ilave edilir. Tedavi süresi 5 gündür.
 
Buzağılarda 10 kg. c.a. için 1 ml.dir. Günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile uygulanmalıdır. Tedavi süresi 3-5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 4 gün, hindiler 6 gün, buzağılar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

Ambalaj Şekli:
100 ml, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.