OKSİPOL %80

Oral Çözelti Tozu
Oksipol %80; Tetrasiklin grubunda yer alan Oksitetrasiklin içerir.

Bileşimi:
Her g.da 800 mg. Oksitetrasiklin hidroklorür içerir.

Endikasyonları:
Kanatlılarda (civciv, piliç, tavuk ve hindilerde): Kronik solunum yolu enfeksiyonları (CRD), kanatlı korizası ve kolerası, diğer bakteriyel enteritisler, pullorum, mavi ibik, enfeksiyöz sinovit ve sinüzit, hindilerde Erisipel enfeksiyonu.
Tay, buzağı ve kuzularda (rumen aktivitesi henüz başlamamış): Neonatal septisemilere bağlı ishallerde, Septisemia neonatoruma bağlı akciğer ve barsak enfeksiyonları, viral enfeksiyonlarla birleşen bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonları, Mycoplasma spp. enfeksiyonları (PPLO), Pasteurellosis.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 30-40 mg./kg. c.a./gün,
Tay, buzağı ve kuzularda 40 mg./kg. c.a./gündür.

Pratik doz:  
Tavuk ve hindide                             Her 200 kg. c.a. için günde 7.5-10 g. toz günlük içme suyuna katılarak içirilir. Klinik iyileşme durumuna göre aynı uygulama 3-5 gün süre ile tekrar edilir.
Kuzu, buzağı ve tayda                   Her 20 kg. c.a. için günde 1 g. toz yeteri kadar su ile karıştırılarak içirilir. Günlük toplam dozun ikiye bölünerek uygulanması tavsiye edilir. İlaçla sağaltıma 3-5 gün süre ile devam edilir (süt ile karıştırmayınız).
Toplu sağaltım uygulanan kanatlı sürülerinde günlük olarak kullanılacak Oksipol %80 Oral
Çözelti Tozunun su tankında homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlayabilmek için, önceden
3-5 litre suda çözdürüldükten sonra su tankına aktarılarak yeterince karıştırılması gerekir.
İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra kuzu ve buzağılar 10 gün, tavuk ve hindiler 14 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün geçmeden elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1, 1.5, 2 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.