NEOMAR

Oral Çözelti Tozu

Aminoglikozid grubu.

Bileşimi:
Her g.da 500 mg. Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

Endikasyonları:
Sığır, at, koyun, tavuk, hindi ve ördeklerde Neomisine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik doz:
Sığır, at, dana, düve, koyun,
buzağı, tay, oğlak ve kuzuda 10 mg./kg. c.a./gün
Kanatlılarda 10-30 mg./kg. c.a./gün olup içme
suyuna katılarak oral yolla uygulanır.

Pratik doz:

Hayvan Türü

Doz

Sığır, at
Dana, düve
Koyun, buzağı, tay
Oğlak, kuzu

2 g/100 kg c.a./gün
1 g/50 kg c.a./gün
0.5 g/25 kg c.a./gün
0.2 g/10 kg c.a./gün

 

Hayvan Türü

10 mg/kg farmakolojik doz hesabıyla verilecek Neomar miktarı

20 mg/kg farmakolojik doz hesabıyla verilecek Neomar miktarı

30 mg/kg farmakolojik doz hesabıyla verilecek Neomar miktarı

Tavuk, hindi, ördek

2 g/100 kg c.a./gün

4 g/100 kg c.a./gün

6 g/100 kg c.a./gün


İlaçlı su taze olarak günlük hazırlanır. Tedaviye tüm türlerde 3-5 gün süre ile devam edilmelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun, tavuk ve hindiler 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek ve koyun sütü için ilaç kalıntı arınma süresi “0” gündür. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 1 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.5, 1, 1.5 ve 2.5 kg’lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.