NEOLİN

Oral Çözelti
Neolin; Linkozamid grubunda yer alan Linkomisin ve Aminoglikozid grubunda yer alan Neomisin içerir.

Bileşimi:
Her ml.de 250 mg. Linkomisin baza denk HCl tuzu ve 140 mg. Neomisin baza eşdeğer Neomisin sülfat içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuklarda sıklıkla karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, Staphylococ enfeksiyonları, Streptecoc enfeksiyonları, Nekrotik enteritis ve E.coli, Salmonella, Haemophilus, Pseudomonas, Proteus gibi duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen bakteriyel enteritislerin sağaltımında etkilidir.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Neomisin 10 mg./kg. c.a./gün,
Linkomisin 20-25 mg./kg. c.a./gün dozunda günlük içme suyuna katılarak kullanılır.

Pratik doz:

Ortalama Canlı Ağırlık (kg) 10.000 Hayvan İçin Günlük
Neolin Oral Çözelti Miktarı (ml)
0.25 200
0.50 400
0.75 600
1.0 800
1.25 1000
1.50 1200
1.75 1400
2.0 1600

Sürü sağaltımında günlük toplam doz olarak hesaplanan ilaç miktarı her gün taze olarak içme suyu tankına eklenmelidir. Tedaviye 3-5 gün süre ile devam edilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 2 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından 2 gün sonrasına yumurta tüketime sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
100 (karton kutularda), 0.5, 1, 2.5 ve 5 litrelik plastik şişelerde takdim edilmiştir.