LİNAR %40

Oral Çözelti Tozu
Linar %40; Linkozamid grubunda yer alan Linkomisin içerir.

Bileşimi:
Her gr.da 400 mg. Linkomisin baza eşdeğer Linkomisin HCI içerir.

Endikasyonları:
Tavuklarda gram pozitif ve bazı gram negatif bakterilerle mikoplazmaların yol açtığı Airsacculitis, nekrotik enteritis (Cl. perfringens) ve dermatitisin tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 5-20 mg./kg. c.a./gündür.

Pratik doz:
Kanatlılarda Her 80 kg. c.a. için 1-4 g. Linar %40 günlük içme sularına katılarak kullanılır.
Tedavi süresi 7 gün olup ilaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. İlaçlı su uygulamadan önce hayvanların 2-3 saat susuz bırakılması tavsiye edilir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklarda 2 gün, yumurtada 2 gündür.

Ambalaj Şekli:
0.5, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.