LİN-SPEK

Oral Çözelti Tozu
Lin-Spek; Linkozamid grubunda yer alan Linkomisin ve Aminoglikozid grubunda yer alan Spektinomisin içerir.   

Bileşimi:
150 g. ilaç 33.3 g. Linkomisin baza eşdeğer Linkomisin HCl ile 66.7 g. Spektinomisin baza eşdeğer Spektinomisin sülfat tetrahidrat içerir.

Endikasyonları:
Etçi tavuk ve hindilerde Mycoplasmaların meydana getirdiği kronik üst solunum yolları enfeksiyonları (CRD) ve CRD kompleks, Synovitis, Cholera, E.coli ve Salmonella enfeksiyonları (Colibasillosis, Paratyphoid), Staphylococcus spp. enfeksiyonları, Nekrotik enteritis (bilhassa C. perfringens), Sacculitis ve hindi palazlarının Arizona enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Kanatlılarda 50 mg./kg. c.a./gündür.

Pratik doz:
Kanatlılarda 2000 kg. canlı ağırlığa 150 gr.lık Lin-Spek günlük tüketilecek içme suyuna ilave edilir.
Tedaviye 3-7 gün süre ile devam edilir. Yukarıdaki dozlar günlük olup, 24 saat içinde tüketilecek içme suyuna katılmalı, ilaçlı su bitinceye kadar normal su verilmemelidir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son uygulamasını takiben tavuklar 3 gün, hindiler 8 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılarda uygulanamaz.

Ambalaj Şekli:
0.15, 0.5, 1 ve 2.5 kg.lık ağzı alüminyum folyo ile kapatılmış plastik kavanozlarda, kutusuz olarak takdim edilmiştir.