KOLİMİN %10

Oral Çözelti Tozu
Kolimin %10; Polimiksin grubunda yer alan Kolistin içerir.

Bileşimi:
Her gr.da 2.000.000 IU Kolistin sülfat (105 mg. baza eşdeğer) içerir.

Endikasyonları:
Kuzu, buzağı ve tavuklarda başta E.coli ve Salmonella’lar olmak üzere gram negatif bakterilerden kaynaklanan sindirim sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Tavuklarda 120.000 IU/kg. c.a./gün (6 mg./kg./gün),
Buzağı ve kuzularda 80.000 IU/kg. c.a./gündür (4 mg./kg./gün).

Pratik doz:
Tavuklarda 1000 kg. c.a. için 60 g. Kolimin günlük içme sularına katılarak kullanılır.
Buzağı ve kuzularda 100 kg. c.a. için 4 g. Kolimin suya veya süte katılarak verilir.
Tedavi süresi 4-5 gündür.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen buzağı, kuzu ve tavuklar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurta için kalıntı arınma süresi “0” (sıfır) gündür.

Ambalaj Şekli:
100 g. x 10 adet alüminyum poşet, 1 ve 2.5 kg.lık plastik kavanozlarda takdim edilmiştir.