ERİTROVİM %50.9

Oral Çözelti Tozu
Makrolid grubu.

Bileşimi:
Her g.da 509 mg. Eritromisin baza eşdeğer 550 mg. Eritromisin tiyosiyanat içerir.

Endikasyonları:
Tavuklarda kronik kronik solunum hastalığı (CRD), Synovitis, enfeksiyöz sinusitis, enfeksiyöz koriza ve nonspesifik enteritislerin tedavisi için kullanılır.

Uygulama Dozu:
Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Farmakolojik doz:
Tavuklarda 15-20 mg./kg. c.a./gündür.

Pratik doz:
Tavuklarda Her 5000 kg. canlı ağırlık için 150-200 g. Eritrovim  %50.9
Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılır.
Tedaviye CRD’de 5, korizada 7 gün süreyle devam edilir. İlaçlı su her gün taze olarak
hazırlanmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.):
Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 21 gün geçmeden tavuklar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 6 gün süreyle elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ambalaj Şekli:
0.1, 0.2, 0.5 ve 1 kg.lık plastik kavanozlarda kutusuz olarak takdim edilmiştir.