VİMAP O.Ç.

ORAL ÇÖZELTİ


Amprolyum+Vitamin K.

BİLEŞİMİ:

Her ml.de 240 mg. Amprolyum ve 2 mg. Vitamin K3 içerir.

ENDİKASYONLARI:

Tavuklarda Eimeria tenella ve E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. mivati, E. brunetti; hindilerde E. adenoides, E. meleagridis, E. dispersadan kaynaklanan klinik koksidiyoz olgularının sağaltımı ve korunması amaçlarıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakolojik doz:

Kanatlılarda                      23-73 mg./kg. c.a./gün.

                                             Amprolyum sağaltımda içme suyuna 120-240 mg/l
                                             hesabıyla hazırlanır.

Pratik doz:

Kanatlılarda                      1000 litre içme suyuna 1000 ml Vimap katılarak 5-7
                                             gün süreyle uygulanır. Bunu izleyen 7-14 gün boyunca
                                             1000 litre içme suyuna 500 ml Vimap katılarak tedavinin
                                             devamı sağlanır. Belirtilen dönemlerde yalnızca ilaçlı
                                             su içirilmelidir.

Koruyucu doz:                   60 mg/litredir. Pratik doz olarak 1000 litre içme suyuna
                                             250 ml Vimap katılarak 2-4 hafta süreyle içirilir.
                                             Koruma programı süresince hayvanlara sadece ilaçlı içme
                                             suyu verilir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.):

Kanatlı eti ve yumurtası için ilaç kalıntı arınma süresi “0” gündür.   

AMBALAJ ŞEKLİ:

0.5, 1, 2.5 ve 5 lt.lik plastik şişelerde takdim edilmiştir.